La difusió dels resultats del projecte té com a objectiu promoure més i millors relacions de mentoria que afavoreixin la inclusió social de la població immigrant i refugiada  resident a Catalunya i Espanya.

Informe 1: Estat de la qüestió

El rol de la mentoría social en la inclusió social de les persones inmigrants i refugiades (Desembre 2018).

Descarregar document (PDF)

A mesura que vagin sortint més resultats del projecte s’aniran publicant en aquest espai.